Misyonumuz

Prensip ve Sorumluluklarımızdan asla taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Yerlikayalar İnş. Tah. A.Ş. dün olduğu gibi bu gün de yeni yatırımlar için ülkemizin gelişmesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

 • Grup içi iletişimde kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışması sağlamak,
 • Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli analizlerinin yapılarak, çevrenin korunması ve toplam kalitenin iyileştirilmesini sağlamak,
 • Yasal şartları, mevzuat ve işveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek,
 • Şirket içi eğitimde kaliteyi ön plana çıkararak bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek,
 • Kaliteli hizmet sunmak amacıyla firma çalışanlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek,
 • Faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamı sağlayarak insan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçimi yaparak, doğal kaynak kullanımının yüksek düzeyde tutarak ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlayarak çalışmalarımızı sürdürmek,
 • Müteahhitlik hizmetlerimizde müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmak,
 • Hızlı teslim politikası ile koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini benimsemek, müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek,
 • Performansımızı ve gücümüzü en yüksek seviyeye çıkartmak,
 • Tasarımda, üretimde, yapımda, montajda ve iş yönetiminde KALİTEYİ ön plana almak ve taahhüdümüzde işleri zamanında tamamlamak,
 • Yepyeni yatırımlarla dün olduğu gibi, bugün ve yarında, ülkemizin gelişmesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek gibi ilkeler, bizim temel misyonumuzu oluşturmaktadır.